PokerZone.cz

Zoom - A Zoom +
04.11.2010 | Michal Březík | 1 komentářů

Holdem Manager: Preflop statistiky

Holdem Manager: Preflop statistiky

V tomto článku se podíváme jak používat Holdem Manager k činění lepších rozhodnutí a odhadování rangí preflop. První bych se podíval na to, které statistiky jsou důležité pro naše rozhodování preflop a vysvětlíme si co znamenají a jaké mají zkratky, které budeme dále používat. Také se podíváme na některé pop-up staty, které se zobrazují po přejetí kurzoru myši.

Money Voluntarily Put in Pot

česky peníze dobrovolně vložené do potu mají zkratku V$PIP% nebo zjednodušeně VPIP. Když postneme small blind nebo big blind, tak to nejdou dobrovolně vložené peníze a neovlivňují naše staty. Check na BB se nezapočítává, ale když ale dorovnáme ze SB, tak už jde o dobrovolné vložení peněz.

Na rozdíl od článku Základní statistiky se zde zaměříme na lepší odhad rangí založený na statech a také si ukážeme, jak velkou chybou může být zaměření se jen na jeden stat. Budeme se zaměřovat více na statistiky soupeřů než na naše vlastní.

Preflop Raise %

Jak vyplývá z názvu, tato statistika ukazuje kolik % hand raisujete preflop. Má zkratku PFR. Také si uvědomte, že 3betování také ovlivňuje PGR.
Další statistiky, které budou zmíněny jsou PRF podle pozice, které si můžete zobrazit podržením kurzoru myši nad číslem PFR.

Raise 1st vyjadřuje open raise, tedy případ že všichni k vám foldnou a vy otevíráte hru raisem. PFR podle pozice je užitečná statistika, protože někteří hráči můžou otevírat loose z UTG a někteří jsou naopak velmi tight. Také vám může dát informaci jak jsou hráči aktivní na blindech. Tady se to u jednotlivých hráčů velmi liší. Pokud někdo raisne preflop, tak byste měli použít tuto informaci společně s dalšími k rozhodnutí jestli je pro vás nejlepší foldnout, 3betovat nebo callovat.

Takže by jste měli přemýšlet způsobem jako OK, pokud bude 3betovat, tak je v jeho rangi AA-JJ a AK, protože 3betuje jen 2% hand.  Flop přijde K22, soupeř cbetuje a my držíme AK. Víme o něm, že je pasivní a nebude double barellovat s JJ-QQ na K high boardu, takže pokud vsadí i na turnu, drží pravděpodobně AA, KK nebo AK a protože proti nás AA,KK poráží a s AK si rozdělíme pot, tak se naší handy můžeme na turnu vzdát.

Ve skutečnosti by jsme měli foldnout už na 3bet, protože když se dostaneme proti tak úzké rangi do all-inu, budeme často pozadu a proti handám jako QQ a JJ nám na boardu s esem nebo králem nezaplatí. Takže z EV hlediska je lepší foldnout na jeho 3bet. Nicméně toto je jen ukázka jak učinit dobré rozhodnutí na základě určení soupeřovy range a použití další statů k jejímu upřesnění.

Attempted to Steal Blinds %

Ukazuje %, kdy soupeř raisoval z CO Buttonu nebo small blindu a počítá se jen když měl možnost stealovat.  Když někdo před ním raisoval, tak se to nepočítá. Bere se v úvahu jen open raise nebo raisnutí limperů, takže toto číslo bude o dost vyšší než PFR z buttonu nebo CO, což je něco úplně jiného, protože se počítá z odlišného vzorku dat.

Jak můžete vidět na obrázku, když podržíte myš nad Steal staty, tak se zobrazí přehled stealování podle pozice, spolu se staty jak na steal sami reagují. Tyto informace spolu s ostatními použijeme při rozdhodování v pozici na stealování nebo když stealuje soupeř. Mějte na paměti, že síla handy neurčuje jestli jde o steal nebo ne. Raise z late pozice nebo small blindu jsou považovány za steal, ať už držíte AA nebo 72.

Většina TAG hráčů bude mít celkové steal procento mezi 29% - 35%. Cokoliv pod 29 značí pasivního hráče a nad 35% agresivního hráče s širokou rangí. Když se podíváme do Pokerstovu na 35% range tak nám ukáže toto: 55+, A2s+, K3s+, Q6s+, J7s+,T7s+, 97s+, 87s, A4o+, K8o+ ,Q9o+, J9o+, T9o. Pokud má někdo tak širokou range tak 3betování může být velmi profitabilní (v závislosti na situaci a dalších statech).

Tady je základní Steal pop-up, který ukazuje jak často někdo stealuje z různých pozic a jak reaguje na stealy když je na blindech.

Fold SB/BB to Steal %

Ukazuje jak často daný hráč folduje blindy na stealy. Rozumní TAG hráči budou foldovat ze SB a BB 75% a často i přes 80%, protože jednoduše dobří hráči nechtějí hrát slabé karty mimo pozici a budou radši 3betovat nebo callovat. Nit hráči budou foldovat kolem 85-95% a jsou ideálním terčem na stealování, protože se nebrání a budou obyčejně mnohem méně 3betovat(spolu s nízkým 3bet%), takže se proti nim dá stealovat s širokou rangí a hra proti nim je dost snadná díky jejich úzké 3bet/call rangi.

3bet%

Procento 3betu když čelí raisu. Velmi užitečná statistika pro určování rangí. Vrátíme se k ní ještě později.

Fold to 3bet%

Jak často hráč folduje na 3bet. Užitečný stat na určení hand, které budeme proti němu 3betovat.

4bet %

Udává, jak často bude hráč 4betovat, když čelí 3betu.

Stealování proti nitům na blindech

Když jsme v situaci s blindy, tak musíme zvážit hráče do kterých budeme betovat. Někdo si může myslet, že je to zbytečné, ale když budeme dělat tyto chyby pravidelně nebo nebudeme používat informace, které máme k dispozici, tak se nám to naskládá. V každé situaci je důležité dělat co nejlepší EV rozhodnutí, ačkoliv někdy činíme rozhodnutí kvůli metagame, kdy díky horšímu rozhodnutí budeme mít výhodu v budoucnu.

Musíme věnovat pozornost detailům a brzy již budeme přirozeně kontrolovat tyto staty než učiníme rozhodnutí, ale lidé kteří hrají hodně stolů nemusí mít dost času zvážit všechny informace a je otázkou zda peníze z rakebacku a multitablingu převáží nad vynecháním +EV situací. Myslím, že většina hráčů co hraje do 6 stolů tyto informace využije.

Takže se podíváme na stealování proti nitům. Když foldují 85%-95% hand na blindech, takže když takovou situaci spatříte, můžete raisovat jakékoliv 2 karty. Pokud vás někdo callne, tak se vzdejte pokud nepřijde dobrý flop, protože jejich callovací range je tak silná, že cbetování bude mínusové nebo lehce nad nulou.

Já používám systém barev a hráče s fold to steal přes 75% mám zobrazené zeleně a já okamžitě raisuji any 2.

Stealování proti průměrným TAG hráčům

Tyto situace vyžadují vice pozornosti a přemýšlení. Většina TAGů folduje na steal přes 75%, takže stealování bude profitabilní. Někteří TAGové můžou být agresivnější než jiní. Doporučuji rychlý pohled na 3bet% z jeho pozice neb celkové 3bet%. Já si rád promýšlím situace dopředu v tom smyslu, že si řeknu co budu dělat když můj steal bude 3betovat.

Také se podívám jak reaguje na 4bety, když 3betuje řekněme 7-9% nebo i přes 9% a hodně folduje na 4bety, řekněme přes 50%, tak můžu stealovat se záměrem 4bet-foldovat nebo 4bet-callovat v závislosti na jeho rangích a mých kartách. Pokud 3betuje širokou range a nefolduje často na 4bety, tak můžu přidat některé handy do calling range jako JJ nebo AQ, ale nehodlám proti němu často 4bet/foldovat.

Proti některým hráčům, kteří 3betují wide (tím myslím 7-9% nebo přibližnou range 8%: 88+, ATs+, KTs+, QJs, AJo+ ) můžu plánovat callnout 3bet a podívat se na flop v pozici, protože je to často lepší EV rozhodnutí než 4betovat s úmyslem check-raisovat na dobrém flopu. Tato metoda bude mít trochu větší varianci, ale je často nejlepší volbou proti těmto typům hráčů, kterým vaše hra 4bet nebo fold umožní vás převálcovat. Snažte se oprostit od svého ega a když je u stolu někdo, kdo vám dělá neustále problémy a nemáte dobrý důvod u něj sedět, tak je lepší si najít jiný stůl.

Někdy budeme v situacích, kdy máme na blindech dva agresivní 3betory. To může být velmi nepříjemné a zase bych potřeboval velmi dobrý důvod u stolu zůstávat, protože tito dva vám budou velmi ztěžovat hru z pozice, tedy situace které by měly být nejziskovější. Často může být lepší zúžit svoji PFR range, protože jinak budete dostávat hodně 3betů a doslova rozhazovat chipy s handama, se kterýma nemůžete hrát nazpátek.
Přikládám několik příkladů jako ukázku toho o co se snažím proti TAGům.

Button Hero ($229.55)
SB fxjjkd ($203.70)
BB ShowM4n ($294)
UTG GusiLebedi ($222.70)
UTG+1 katoku ($212.55)
CO TREMMANAIK ($209.25)

Preflop: Hero je na Buttonu s QQ
3 hráči foldují, Hero raisuje na 7, fxjjkd raisuje na 28, 1 hráč folduje, Hero raise na 62, fxjjkd raise na 204.7, Hero calls 134.7.
Flop (437.40) 8 106
Turn (437.40) 9
River (437.40) K

Hero shows QQ
fxjjkd shows 3A
Hero wins 437.40 with One pair, Queen

V této handě jsem měl na soupeře 1,4k Hand a následující staty:
V$PIP 19
PFR 13.6
Aggression 2.26
3bet from SB% 7.3%
Versus a 4bet he folds 67%, Calls 17% and Pushes 17%

Proti tomuto soupeři můžu 4betovat solidní range jako úplné blafy, protože 3betuje wide range a folduje na 4bet v 67%. Udělám jen malý 4bet abych mohl foldnout v případě kdy blafuju, protože je to pro něj dost velký bet na call a protože vím, že jeho pushovací range je dost tight, tak vím, že foldování bude z hlediska EV lepší než call.

V této session jsem ho musel 4betovat dvakrát, abych toho využil. Poprvé to byl blaf a podruhé callnul můj 4bet a a položil poté, co jsem cuckoval flop a pushnul na turnu s AA, takže už toho měl vcelku dost a tady musíme jednat trochu odlišně a méně se spoléhat na staty a dávat větší váhu naší image u stolu. Svoji image si musíme uvědomit. Můžu využívat 4betů proti tomuto hráči, ale když to budu přehánět tak buď vybouchne nebo se začne přizpůsobovat.

V tomto případě 4betování v krátkém čase mi dává špatnou image a soupeř bude náchylnější tiltovat po tom, co calloval můj 4bet a foldnul. Takže můžu pravděpodoně 4bet - callovat širší range ačkoliv on normálně pushuje dost tight. Toto by byl špatný spot pro 3betování hand jako 66-88 nebo A8. Nicméně někteří hráči se přizpůsobí a můžou vědět, že já si uvědomuji svoji špatnou image a budu vědět, že moje 4betovací range je ještě víc tight než normálně. Tady hodně pomáhají poznámky, které nám mohou napovědět jestli se hráč přizpůsobuje nebo ne. V tomto případě jsem dostal dobré karty a soupeř na můj 4bet reagoval špatně.

V tomto případě jsem vybral špatný spot na 4etování. Na soupeře jsem měl 6k hand.
Button Hero ($226.25)
SB G1a1us1s ($337)
BB RabbitInAHat ($254.25)
UTG ShipItH0lla ($522)
UTG+1 Dwien ($216.70)

Preflop: Hero is on the Button with 22
2 folds, Hero raises to 7, G1a1us1s raises to 24, 1 fold, Hero raises to 60, G1a1us1s raises to 338, 1 fold

V$PIP 23
PFR 17
Aggression 2.53
3bet 6.8 and 3bets 10% from SB
Verus a 4bet he pushes 33%, calls 50% and folds 17%
Je zajímavé, že měl W$SD jen 45%, což je lehce pod průměrem.

Takže bych ho neměl nikdy 4betovat s handou jako tato, kterou se chystám foldnout, protože on folduje jen na 17% betů. Tady jsem měl foldnout na 3bet a pravděpodobně změnit stůl. Protihráč nicméně má velký leak , když folduje jen na 17% 4betů idkyž hodně 3betuje, takže zřejmě chodí do allinu s širokou rangí a pak jeho W$SD není tak překvapující. Řekl jsem, že je pravděpodobně lepší opusit stůl když máme za sebou někoho, kdo hodně 3betuje a dostatečně nefolduje na 4bety. Když jsem toto řekl, tak jsem myslel někoho, kdo nefolduje přes 50%, ale foldování jen v 17% je velký leak, takže bych 4bet-calloval shove se širší rangí a možná calloval některé 3bety pokud bych ho viděl špatně hrát 3betované poty. Později potvrdil moji teorii, že chodí do allinů light, trefil flop a já jsem handu nevylepšil, ale posla jsem to dobře, což je nejdůležitější. Můžete namítnout, že to vytváří velkou varianci, ale také jsem cítíl, že mám na něj edge.

Blindy: 1$/2$
Button G1a1us1s ($168)
SB RabbitInAHat ($196.25)
BB ShipItH0lla ($404)
UTG magicvan ($50.58)
UTG+1 tranquilizer ($793)
CO Hero ($387.25)

Preflop: Hero is in the CO with KA
1 fold, tranquilizer raises to 7, Hero raises to 24, G1a1us1s raises to 168, 3 folds, Hero calls 144.

Flop (346) Q J7
Turn (346) 2
River (346) 6
G1a1us1s shows JA
Hero shows KA
G1a1us1s wins 346 with One pair, Jack

Stealování proti donkům a maniakům

Calling stations a maniaci budou mít Fold to BB% 0-50, nejčastěji kolem 30. Ptoti takovým, kteří jsou agresivní postflop a dost často nefoldují nezávisle na síle handy může být dobrá strategie zredukovat velikost stealu, protože vám později dají šanci vybudovat velký pot. S handama s nízkou equityčasto nestojí za to cbetovat, takže když máte 98 na AJx flopu, tak je pravděpodobně nejlepší se handy vzdát. Nicméně s handama jako KQ na flopu 489 bych cbetoval častěji, protože proti jejich rangi mám solidní equity a můžu mít nejlepší handu.

Pokud jsou calling stationy nebo hodně pasivní postflop, tak zvýším velikost preflop raisu, protože často získám pot cbetem nebo double barellem.

Stealování proti průměrnému hráči

To znamená ne proti maniakovi ani TAGovi, bude profitabilní se širokou rangí, ale měli byste zvážit vše co jsme si řekli výše, jelikož průměrní hráči se dost liší od charakteristik TAGů, LAgů a donků, takže je třeba zvážit jejich fold to steal, 3bet/4bet staty a jak často foldují na cbet na flopu.
Pokud hrajete menší množství stolů, tak není špatné si jednotlivé hráče zaškatulkovat a vědět dopředu jaké jsou jejich tendence a do poznámek si napsat něco takového: Station, ale folduje hodně na cbety, nebo hodně 3betuje na SB, ale ne na BB atd.

3betovat nebo ne3betovat

3betování je hodně profitabilní. Pokud si vybíráte správné spoty, tak by jste měli vydělat průměrně 4-5 big blindů/100 hand pokaždé když 3betujete. Podobně jsme to rozebírali u stealů a tady se musíme podívat na to, koho 3betova a koho ne. Jak jsme si výše uváděli když někdo stealuje 35%+, je jejich range široká a i když vědí, že 3betujete light, tak je pro ně stále lepší EV rozhodnutí foldnout na 3bet a když začnou hodně callovat, tak když se přizpůsobíte, budete mít taky velkou edge.

Síla naší handy je důležitá, ale měli by jsme brát v úvahu i attempt to steal %, fold to 3bet%, 4bet%, fold to cbet v 3betovaných potech a naši image u stolu. Když máme handu jako 44 na SB a ATG se pokusí o steal, víme že pravděpodobně bude double barellovat většinu středních a vysokých flopů a callování s 44 OOP asi nebude profitabilnější než 3betování nebo fold. Takže můžeme vyloučit call a teď se podívejme jak často stealuje. Nahoře jsem zmínil, že většina TAGů spadá do rozmezí 29-35% a to je dost široká range, ale z cut offu budou mít spíše nižší číslo a na buttonu kolem 35-45%. Když zvážíme, že jsem proti TAGovi, tak si můžeme být jistí, že jeho range je široká a 3betování vypadá lépe než call.

Ideální je co nejvyšší fold to 3bet%.  Byl bych opatrný v 3betování někoho, kdo folduje jen na 40-50% 3betů, protože budu cbetovat dost velkou částku na flopu s marginální handou OOP se kterou nemůžu callnout raise. Pokud folduje 50-60%, tak je to dost na hraně. Calluje s handama jako AT+ a 66+ proti kterým si nestojím dobře. Pokud folduje 60-70% a mám slušnou image, tak budu často 3betovat, protože můžu vyfoldovat handy jako 55-TT a taky AT, AJ a KQ,  proti kterým můžu být lehký favorit preflop, ale málokdy ho donutím foldnout na J-Ahi flopu a on vyhraje handy které se procheckují do showdownu a foldne na můj cbet pokaždé když netrefí flop.

Takže když ho donutím foldout handy proti kterým jsem 50/50 a taky handy proti kterým jsem na tom zle, tak je to dobrý výsledek. Na rozdíl od pokusů přehrát ho na flopu OOP s marginální handou nebo foldováním. V tomto případě bych vlastně 3bet blafoval. Také potřebuji 3betovat víc než jen vrchol mojí range kvůli metagame aby moje 3betovací range nebyly jen lehce průhledné monster handy.

Když budu držet AQ, tak je to úplně jiná situace.Proti někomu, kdo folduje jen 40-50% a jeho range tvoří slabší esa a queeny, takže ho může například 3betovat for value, protože nebude většinou foldovat KQ na Q high ani AJ na A high flopech a navíc pot často seberu cbetem. Taky se vyplatí věnova pozornost na soupeřův fold to cbet% v 3betovaných potech, což nám napoví jestli cbetovat nebo vzdát handu proti hráčům, kteří neumí položit a rádi blafují a vy máte air.

Proti 50-60% hráčům je to někde mezi, protože můžou callovat s horší handou, ale ne zas tolik, takže hranice mezi 3bet blafem a betováním for value jeho hodně úzká. Proti někomu, kdo folduje 60-70% je to 3bet blaf, obzvlášť pokud folduje handy které porážíme, někdy callne s AJ nebo KQ, takže nikdy z něj nedostaneme peníze na dobrém A high nebo K high flopu a necháme ho položit všechny handy, které dominujeme. Jeho stealing range je pravděpodobně dost široká a na flopu můžeme dostat value z mnoha hand, tak call může být lepší možností. Tady je důležité zvážit všechny okolnosti a staty a zamyslet se která možnost je nejvíce profitabilní a o tom je celý tento článek.

Další věcí, kterou je třeba pečlivě zvážit je jak často 4betuje. Obecně většina TAGů 4betuje kolem 5-8% což je dost přímé a jejich 4bet většinou znamená monster. Hráči co 4betují  8-11% to dělají s kartama jako AQ+, TT+ a občasné blafy. Vše nad 11% je přehnané a jen otevírá prostor k exploitování. Viděl jsem hráče s 15-18% na slušném vzorku dat.

Takže nechceme 3Betovat handy jako 99 proti někomu, kdo nás bude často 4betovat a stavět nás do těžkých situací když zvolí dobrý betsizing, tak nás může 4bet blafovat a callovat naše pushe jen s rangí která nás poráží a zbytek foldovat, čímž ho nutíme hrát proti nám dobře.

Podobné články
Komentáře
  • 13.12.2010
    dawwwid

    Chtěl bych poprosit o radu,pokud mi někdo tedy pomůže,mám zatím jen trialovou verzi HM všechno funguje až na to že se mi neobjevuje celkový počet hand u hráčů ani u mě,celkový počet myslím uložených v HM a pokud jsem přesazen k jinému stolu,tak se mi taky vynulují staty,hero name mám nastavené dobře,tak mám někde chybu ale nevím kde a ani se mi nezobrazuje typ hráče:-(tak bych rád poprosil o pomoc!děkuji moc a omlouvám se za nevědomost!

Přihlaste se nebo se zaregistrujte, pokud chcete přidat svůj komentář
Promo akce
Hrajte o sto iPadů 2
PokerStars Vstupní bonus:
100% až do $600

Nikdy nebylo jednodušší získat Apple iPad 2. Stačí pouze hrát v nové sérii Sit & Go turnajů v Arena 2 na PokerStars.com, která vede až do „Každodenních finále“ a bojovat o iPady i peněžité odměny.

Celý článek » Další promo akce »
Diskuzní fórum
Téma Odpovědi Posl. příspěvek
Redbet LIVE Malta Poker Festival 10-18.10. 2016 1 KartacOstrava2 roky, 8 měsíce, 1 týden, 3 dny, 4 hod., 27 min.
Redbet Hunter 4.000.000 Kč (22.07-01.08 Olomouc) 5 KartacOstrava2 roky, 9 měsíce, 1 týden, 2 dny, 16 hod., 34 min.
Redbet Weekend Ostrava 20-26.7.2015 1 KartacOstrava3 roky, 10 měsíce, 1 Den, 1 hod., 5 min.
Zobrazit všechny příspěvky »
ody>