PokerZone.cz

Zoom - A Zoom +
28.09.2009 | rev3al | 0 komentářů

Antologie 2+2: Jak používat poker trackery

Antologie 2+2: Jak používat poker trackery

V tomto článku se podíváme na to, jak vám pomohou data z Poker Trackeru a podobných programů najít chyby ve vaší hře. Často se na různých fórech vyskytují dotazy ohledně určitých hand. Většina z těchto dotazů, které obsahují i spoustu čísel z Poker Trackeru, doufá, že odrostlící small stakes dokážou najít a vyřešit všechny herní nedostatky. Je pravda, že Poker Tracker vám pomůže objevit problémy, ale napravovat je můžete začít v prvé řadě sami.

Vynasnažím se podat vám způsob jak zhodnotit vaši hru. Mějte však na paměti, že je to jen jeden z mnoha pohledů. Interpretace statistik je věcí velmi individuální a spousta lidí se mnou v tomto článku nebude muset souhlasit. Nejlepší je samozřejmě hrát přímo na hráče, ale častokrát objevíte na nižších stakes leak, který má hodně soupeřů a vy toho dokážete náležitě využít. Každopádně nezapomeňte u všeho přemýšlet, protože ne vše co je psáno, je dáno.

1. Jste dostatečně agresivní preflop?


Odpověď na tuto otázku nalezneme, když si v ring game statistice najedeme na záložku „position stats“. U každé pozice kromě malého blindu vydělte PFR (preflop raise) číslem VPIP (voluntarily put $ in pot). Pokud vám vyjde číslo nižší než 0.5, tak v této pozici nejste dostatečně agresivní.  Agresivita je poměrně relativní pojem, je to hodnota funkce definující jak moc loose jste. Můžete být vyhrávající hráč na nižších sázkách s 12% VPIP a stejně tak můžete být vyhrávající hráč i s 30% VPIP pokud jste dostatečně agresivní.

2. Chápete význam pozice?


Význam pozice chápete, pokud rozumíte Edovi Millerovi, když řekl: „Sečtěte všechny dolary, které jste kdy prosázeli v pokeru. Většina by jich měla být prosázena z pozdějších pozic a jen malé procento by mělo být prosázeno z brzkých pozic.“ Zjistit, jak si stojíme v tomto ohledu, nám znovu pomůžou „position stats“. Podívejte se na hodnoty VPIP směrem od buttonu až k UTG. Měli byste sledovat postupně klesající hodnoty, čím dál jste od buttonu. Rád u sebe vidím button VPIP zhruba dvakrát větší než UTG VPIP, ale pokud je button VPIP alespoň o 50% větší než UTG VPIP, tak je to víc než dostačující.

3. Jak jsou na tom mé krádeže?


Na krádeže zabrousíme do záložky „General Info“. Tam najdeme statistiku „Att. To Steal Blinds“. Silně doporučuju udržovat tuhle hodnotu na MINIMÁLNĚ 20%. (Sám preferuji mít více než 30%, ale jsem dost agresivní v těchto situacích. Každopádně pokud kradete v méně než 20%, tak necháváte u stolu spoustu peněz.) Teď najeďte na „Filters…“ a pod „Chance to Steal Blinds“ klikněte na „Chance to Steal & Raised“. Potvrďte OK a prohlédněte čísla. Toto vám ukáže, jak dopadl každý váš pokus o krádež. Pod „Totals“ se podívejte na statistiku „BB/Hand“. Toto číslo ukazuje váš winrate na handu při krádežích. Pokud tuto hodnotu vynásobíte stem, tak by vám mělo vyjít číslo minimálně dvakrát větší než hodnota vašeho průměrného winrate (PTBB/100). Pokud vám vyjde hodnota o dost nižší a máte dostatečně velkou databázi, tak jste právě objevili, že budete mít nejspíš problém ve vaší hře, pokud zrovna kradete. Krádeže jsou jedna z nejvýnosnějších věcí v pokeru, a pokud statistika ukazuje něco jiného, tak byste měli zapracovat na vaší strategii.

4. Bránění blindů


Ve filtrech pod „Blind Status“ klidněte na „Either Blind“. Teď pod „Vol. Put $ In Pot“ klikněte na „Put Money In“. Tato statistika vám ukáže, jestli sypete peníze, pokud jste zrovna na blindech. Hodnota „BB/Hand“ pohybující se kolem -0.375 vám říká, že si nevedete o moc lépe, než kdybyste prostě zahodili. Pokud vaše hodnota „BB/Hand“ je větší, tak většinou vyhrajete nějaké peníze nazpátek, když už se účastníte hry na blindu. To je zhruba maximum, co byste mohli očekávat. Pokud nyní ve filtrech zvolíte „Steal Attempted Against Your Blind“ a kliknete na „Steal Attempted“, tak po potvrzení uvidíte vaši reakci na krádeže, pokud jste zrovna na blindu. A znovu magické číslo u „BB/hand“ by mělo být vyšší než -0.375, což bude znamenat nějakou návratnost vašich blindů, pokud se rozhodnete bránit proti krádeži. Pokud je však hodnota ještě nižší než oněch -0.375, tak prohrajete méně peněz tím, že z blindů budete skládat, než že budete dělat cokoliv, co doposud děláte.

5. Hra heads-up


Opět ve filtrech pod „Hands With Between…Players Seeing the Flop“ změnte range z „0 to 10 players“ na „2 to 2 players“. Teď byste měli vidět, jak si vedete v heads-up potech, když vidíte flop. Dále ve filtrech pod „Pre-flop Raise“ zvolte „No Raise“. Toto nastavení vám ukáže, jak si vedete, pokud nejste preflop agresor a dostáváte se heads-up na flop. Vidíte kladná čísla? Pokud ne, tak to může být indikátor toho, že něco nebude správně s vaší hrou, pokud nejste agresor preflop.

6. Poty s více hráči

Ve filtrech pod „Hands With Between…Players Seeing the Flop“ změnte na „3 to 10 players“. Pokračujte ve filtrování stejně jako při heads-up hře v předešlém odstavci. Pokud vše vypadá dobře a vy vidíte kladná čísla, tak to znamená, že si vybíráte dobré spoty, kdy se účastnit hry s více hráči a umíte tyto situace hrát správně po flopu.

7. Páry


Ve filtrech pod „Type of Hole Cards“ klikněte na „Pairs“. Hned uvidíte, jak všeobecně hrajate a jak se vám vede s páry. Vaše VPIP s páry by mělo být EXTRÉMNĚ vysoké. Pokud nehrajete na opravdu neobvyklých stolech, tak bych očekávál číslo ne menší než 85%. Páry dokážou vytvořit extrémně silné handy, které jsou zároveň velmi dobře maskované. Pokud nehrajete páry skoro pokaždé, tak věřte, že necháváte na stole peníze. Zároveň vaše PFR% s tímto typem hand by mělo být vysoké – minimálně 1/3 vašeho VPIP (v lepším případě ½). Někteří lidé mívají tyto hodnoty ještě vyšší. I to je v naprostém pořádku, obzvlášť pokud hrají shorthanded. Pokud máte dostatečně velkou databázi, tak předpokládám, že snad všechny hodnoty se budou nacházet v zeleném. Pokud však vidíte červená čísla, zvlášť u hand AA-88, tak to opět může znamenat, že páry nehrajete dobře. Podívejte se na některé vaše odehrané hry, kde jste prohráli velké poty a zkontrolujte, jestli jste nehráli příliš u zdi v brzké fázi handy, nebo naopak jste se dostali příliš daleko v handě, pokud jste nezlepšili a setkali jste se s jednoznačným odporem. Také hledejte spoty, ve kterých vyháníte jednoznačně horší handy namísto uhrání decentního profitu.

8. Konektory v barvě


Opět ve filtrech v „Type of Hole Cards“ změnte na „Suited Connectors“. Osobně hraju méně konektory v barvě než páry. Jsou však lidé, kteří je hrají skoro pokaždé. Na základě toho nedokážu odhadnout, jak vysoké by mělo být vaše VPIP a PFR. Každopádně vaše hodnota BB/hand by měla být kladná. Pokud není, tak to opět ukazuje na nesprávnou hru tohoto typu hand. Pamatujte, že konektory se nejlépe hrají v potech s více hráči, neraisnutých potech, nebo jako krádež. Ve filtrech změňte „Vol. Put $ In Pot“ na „Cold-Called“. Po potvrzení vám toho zas tak moc vyjet nemělo. V případě, že cold-callujete, tak byste měli být schopni říct, proč jste raději nezahodili nebo neraisnuli. Nemáte-li jednoznačnou odpověď, tak byste se měli zamyslet nad vaší hrou s konektory. Některé ze správných odpovědí: malý raise, protihráč je pasivní postflop, máte pozici na protihráče, protihráč i vy jste dostatečně deep, protihráč je extrémně agresivní preflop, před vámi je již dostatek cold-callerů atp. Nechci tím říct, že byste NIKDY neměli cold-callovat konektory. Spíš bych chtěl poukázat na to, že byste je neměli AUTOMATICKY cold-callovat. Hrajte hlavou. Raději zahazujte slabé konektory a buďte tvůrčí s těmi silnými.

9. Offsuit konektory


Již známou cestou ve filtrech navolte „Off-Suited Connectors“. Hodnota VPIP by měla být o poznání nižší než u konektorů v barvě. Zkontrolujte, jestli si držíte s těmito kartami kladný winrate. Nafiltrujte cold-calling stejně jako v předchozím případě a postupujte stejně jako u konektorů v barvě. Hledejte správné důvody, proč jste cold-callovali. Mějte na paměti, že u offsuit konektorů musíte být ještě silnější než u konektorů v barvě.

10. Agrese postflop


Vyčistěte filtry a klikněte na tlačítko „More Detail…“. Najděte sekci označenou „First Action on Flop After A Pre-flop Raise“. Tady vidíte, kolikrát se rozhodnete pro sázku, pokud jste preflop agresor. Pokud přidáte „Bet and Raise“, tak výsledek by se vám měl pohybovat nad 40%. Pokud ne, tak to může znamenat, že vzdáváte příliš brzo s vašimi dobrými handami a stojí vás to peníze v dlouhodobém horizontu. Pamatujte, že lidé, kteří cold-callnou sázku preflop jsou často ve fázi, kdy buď trefí, nebo zahodí. Pokud nevsadíte, tak jim nedáte ani možnost zahodit. Pot už je rozumně velký, tak nedávejte zbytečně turn zadarmo, pokud může přijít karta, kterou nechcete vidět. Pokud raisujete preflop, tak potřebujete dobrý důvod neraisnout flop. C-bet by měl být vaší nejčastější akcí. Najděte „Aggression Factor“. Tuto hodnotu byste měli mít NEJMÉNĚ 2. No-limit není hra, kde časté dorovnávání sázek znamená profit. Pokaždé byste se měli hledat možnosti pro raise nebo fold. Jen pokud NENAJDETE dobrý důvod pro raise nebo fold, v tom případě byste měli callnout. Výsledkem tohoto je málo dorovnávání sázek a rozumně vysoký aggression factor, který budou vaši soupeři respektovat.

11. Check-raise


Některé lidi skoro nikdy neuvidíte udělat check-raise. Občas se tento move velmi hodí. 1% případů je v pořádku, 0.5% přijatelné. Cílem check-raise je ukázat protivníkům, že váš check nemusí znamenat, že jste slabí. Avšak je potřeba si pečlivě vybírat spoty, kdy je check-raise vhodná hra. Běžné je check-raisovat na flopu preflop agresora, když na něj nemáme pozici. Dále se dá bez pozice check-raisnout turn, pokud agresor betuje/raisuje flop a textura boardu vyloučí draws. Znovu však připomínám, že je třeba check-raise pokaždé pečlivě zvážit. Pokud check-raisujete ve více než 2% případů, tak hrajete až zbytečně moc tricky na stoly s nízkými sázkami a mohla by být dobrá volba se vrátit k standartní hře, která vám vynese větší zisk.

Toto byl jen krátký úvod k tomu, jak můžete sami analyzovat svou hru na základě vašich statistik z Poker Trackeru. Všimněte si, kolik toho můžete o sobě zjistit jen z pár VPIP údajů. Díky statistikám si dokážete sami udělat pořádnou kontrolu vaší hry. Samozřejmě, že pokud u sebe narazíte na handu, u které máte ponětí, že vaše uvažování se neubíralo správným směrem, tak samozřejmě postuje na různá fóra, kde vám hráči rádi pomůžou. Ale sami byste měli nejlíp vědět, jak hrajete.

Autor: Pokey
Článek v originálním znění naleznete na stránkách twoplustwo.

Podobné články
Komentáře
  • K článku zatím nejsou komentáře.
Přihlaste se nebo se zaregistrujte, pokud chcete přidat svůj komentář
Promo akce
Hrajte o sto iPadů 2
PokerStars Vstupní bonus:
100% až do $600

Nikdy nebylo jednodušší získat Apple iPad 2. Stačí pouze hrát v nové sérii Sit & Go turnajů v Arena 2 na PokerStars.com, která vede až do „Každodenních finále“ a bojovat o iPady i peněžité odměny.

Celý článek » Další promo akce »
Diskuzní fórum
Téma Odpovědi Posl. příspěvek
Redbet LIVE Malta Poker Festival 10-18.10. 2016 1 KartacOstrava3 roky, 2 měsíce, 1 týden, 6 dny, 12 hod., 48 min.
Redbet Hunter 4.000.000 Kč (22.07-01.08 Olomouc) 5 KartacOstrava3 roky, 3 měsíce, 1 týden, 6 dny, 55 min.
Redbet Weekend Ostrava 20-26.7.2015 1 KartacOstrava4 roky, 4 měsíce, 4 dny, 9 hod., 26 min.
Zobrazit všechny příspěvky »
ody>